40 procent av fastigheterna kan komma att byta ägare under 2014

Andelen fastighetsägare i Stockholms län som planerar att genomföra fastighetstransaktioner under 2014 är under april månade 2014 uppe på 40 procent, vilket är den högsta nivån sedan oktober 2011. Under samma period 2013 var siffran 33 procent.

Under april 2014 har vi intervjuat 197 fastighetsägare som totalt har ca 2 600 fastigheter i sitt bestånd. Häften av fastighetsbolagen äger bostadsfastigheter med lägenheter, 37 procent kontorsfastigheter, 25 procent lagerbyggnader samt 27 procent butikslokaler.

24 procent av de planerade transaktionerna avser köp och 16 procent avser försäljning av nuvarande fastighetsbestånd.Statistiken baserar sig på 1613 intervjuer med fastighetsägare i Stockholms län under perioden april 2011 t.o.m. april 2014. Andelen fastighetsbolag som planerar att förvärva fastigheter har ökat från 15 till 24 procent och avyttra från 10 till 15 procent under den senaste sex månaders perioden.
24 procent av de planerade transaktionerna avser köp och 16 procent avser försäljning av nuvarande fastighetsbestånd fördelat:

Bostadsfastigheter 42 procent
Industrifastigheter 16 procent
Kontorsfastigheter 22 procent
Butikslokaler 10 procent
Lagerlokaler 10 procent
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Stockholms län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer