Visma tar ytterligare marknads- andelar och ökar från 34 till 38 procent av marknaden

I en omfattande kartläggning har vi inhämtat information om vilka bolag som är av ledande leverantörer avseende affärssystem och systemlösningar på den svenska marknaden.

Statistiken baserar sig på 13 201 personliga telefonintervjuer med IT-ansvariga, Logistikansvariga, Produktionsansvariga samt övriga ansvariga så som VD, Platschef eller motsvarande person. Målgruppen består av aktiebolag med minst 5 anställda per arbetsställe och uppåt. 10 047 av de tillfrågade företagen uppger att de har ett affärssystem (ekonomisystem) idag.


3 441 företag uppger Visma som leverantör vilket motsvarar 38 procent av marknaden. Det är 4 procent mer än föregående år. På delad andra plats ser vi Monitor med 768 och Pyramid 728 användare som vardera får 8 procent i vår undersökning.

Fördelning av antalet företag från respektive bransch:
Tillverkande industri SNI 10-33 - 49 procent
Parti & agentur dvs lager SNI 46 - 17 procent
Privata tjänsteföretag SNI 58-86 - 34 procent

Övriga affärssystem som angetts som leverantör av minst 4 företag som deltagit i kartläggningen: Winbas (44), FDT Advance (41), Maconomy (39), Intelliplan (34), Hansa World (32), System Andersson (31), Entré Business Connect (29), Mapaz (25), AdJob (24), Swelog (24), Prodtime (23), 3L System (22), Hybron (21), Trygg 2000 (16), Orfala (16), JD Edwards (16), Hantverksdata (16), Raindance (15), IScala (15), Vitec (14), Prosmart (14), PengVin (14), Edison Solutions (14), Baan (14), Agda (13), Scrollan (11), Concorde (11), Klartext advokatsystem (10), IBM (10), Amanda (10), Balans ekonomisystem (9), AdManus (9), IT Industri (8), Summa (7), SpeedLedger (7), Magenta (7), InfoFlex (7), GKS - Grafiskt KalkylSystem (7), Nordstedts (6), Maximo (6), Formula (6), Fenix (6), Economic Software (6), Carnero Cleaning System (6), Bygg GT (6), Bravad (6), Admera VCS (6), Xledger (5), Specter (5), PP7 (5), Orion (5), Guda (5), Epicor (5), Copernicus (5), Antares (5), Xal (4), Winassist (4), Unibas (4), TDX Log (4), Netsuite (4), Greta (4), Fast2 (4), Dracar (4), Bison (4), Astro (4)Av de totalt 10 047 som uppger att de har ett affärssystem är det 6 procent som har egenutvecklade programvaror. Mer än hälften av dessa, 52 procent är privata tjänsteföretag, 28 procent är företag inom tillverkande industri och resterande 20 procent parti & agenturhandel, dvs lager.19 procent av företagen i kartläggningen har system som är installerade år 2000 eller tidigare. Antalet företag som uppger att de planerar att investera i ett nytt alternativt planerar att byta affärssystem under det kommande året har ökat kraftigt under den första halvan av 2014.

Andelen företag som installerat system 2010 eller senare fördelar sig enligt nedan:
2011 - 12 procent
2012 - 5 procent
2013 - 7 procent

Målgrupp: Svenska aktiebolag
Intervjuad person: IT-ansvarig, Logistikansvarig, Produktionsansvarig samt övergripande ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer