20 procent av åkerierna har inte påbörjat utbildning inom YKB

Åkeribranschen står inför stora förändringar och yrkesförarens roll är en helt annan än för 10 år sedan. Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.

Lagen innehåller bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis som gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. Samtliga förare måste ha genomgått sin första fortbildning innan den 10 september 2015

Vi har intervjuat 595 logistikansvariga på åkerier i Sverige och kartlagt information om hur långt de kommit med utbildningen. Av de tillfrågade företagen är det 20 procent som uppger att de inte påbörjat utbildningen ännu, 24 procent att vissa förare har utbildats och 56 procent som har påbörjat utbildning av sina chaufförer.I Västra Götaland är det endast 12 procent som inte påbörjat utbildning inom YKB, jämfört med Södra regionen (Skåne, Blekinge samt Hallands län) där 20 procent, Mälardalen (Stockholm samt Södermanlands län) där 29 procent uppger att de inte påbörjat utbildningen.Samtliga yrkesförare som hanterar godstransporter med tung lastbil måste påbörja första steget i sin fortbildning innan den 10 september 2015. Utbildningstiden varierar men ligger på cirka 25 veckor för buss och mellan 30-40 veckor för lastbil.

De fem momenten är sparsam körning, specifika transporter, lagar & regler, ergonomi & hälsa samt trafiksäkerhet och kundfokus.

69 procent av företagen har genomfört utbildningen via specialiserade utbildningsföretag, 21 procent via Åkeriföreningen och 10 procent av företagen uppger att de genomfört utbildningen internt.
Målgrupp: Åkerier med minst 2 miljoner i omsättning
Intervjuad person: Logistikansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer