Casco är marknadsledande inom lim till träbearbetande industri

Casco är marknadsledare avseende limprodukter inom trätillverkande industri i Sverige. Av de tillfrågade företagen i kartläggningen uppger 69 procent att de använder någon typ av lim i sin produktion idag. Kilto placerar sig på andra plats då 26 procent av företagen anger dem som leverantör. Övriga leverantörer som har två procent eller mer av marknaden är Bostik, Carstens, Savotech samt Henkel.

Statistiken baserar sig på 335 telefonintervjuer med Produktionsansvarig som bland annat besvarat frågor kring vilka leverantörer av lim de använder idag samt vilka typer av lim de använder sig av.

69 procent av företagen i målgruppen uppger att de använder någon typ av lim i sin produktion idag.Typer av lim som används av företag inom trätillverkande industri:

Vitlim 62 %
Smältlim 17%
Kall lim - Karbamidlim 11 %
Kall lim - Pvac 5%
Kall lim - Epi 2 %
Annan typ av lim 4%
Målgrupp: Träbearbetande industri i Sverige
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer