Ökat antal investeringar i maskiner och ny verktygsteknik

Maskininvesteringar ger ofta försprång och utvecklar verksamheterna men att köpa nya maskiner och verkstadsteknik innebär ofta stora investeringar. Företagen inom verkstadsindustrin i södra Sverige planerar att satsa mer än genomsnittet i landet under 2014.

I vår kartläggning av verkstadsindustri i Skåne, Blekinge samt Hallands län, där vi genomfört 390 personliga intervjuer med produktionsansvariga kartlägger vi planerade investeringar under de kommande 12 månaderna. Totalt planeras 147 investeringar vilket är något högre än genomsnittet i övriga Sverige.Lyftanordningar och lyftteknik toppar inköpslistorna hos produktionscheferna i hela landet, likaså i denna region.Planerade investeringar i Södra regionen i jämförelse med snittet i övriga Sverige.
Målgrupp: Verkstadsindustri i Skåne, Blekinge & Hallands län
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer