Andelen företag som genomför konferenser utanför närområdet ökar i Jönköpings län

Andelen företag som förlägger konferenser utanför det egna kontoret har minskat med nästan 30 procent i snitt i landet. Men i Jönköpings län blåser det helt andra vindar.

Under perioden mars 2013 till maj 2014 har vi genomfört 378 intervjuer med övergripande ansvarig på aktiebolag i Jönköpings län i syfte att kartlägga konferensbehovet sex månader framåt i tiden.
Resultatet visar en tredubbling av antalet företag som har planer på att arrangera konferenser med extern partner.Förutom ett ökat antal genomförda konferenser är det betydligt fler företag i regionen som söker sig utanför närområdet.37 procent av företagen som genomför konferenser på annan ort genomför två eller fler konferenser per år.Det är ett minimalt antal företag som planerar att genomföra konferenser som innefattar mer än 2 nätter. 70 procent av företagen uppger att de planerar en övernattning för nästa konferenstillfälle.
Målgrupp: Aktiebolag i Jönköpings län
Intervjuad person: Övergripande ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer