Mer än hälften av vägtransporterna som avser export sker till våra nordiska grannländer

Vi måste stärka svenska företags export på tillväxtmarknader och öka antalet exporterande svenska företag. Nya siffror från Riksdagens utredningstjänst visar att andelen små- och medelstora företag som exporterar har minskat.

I vår kartläggning av Parti & Agenturhandel i Västra Götalands län svarar 58 procent av de tillfrågade logistikansvariga att de upphandlar transporttjänster för export. Av dessa är det 39 procent av företagen som använder flygtransporter samt 18 procent som skickar sjötransporter.

Mer än hälften av vägtransporterna avser transporter som sker till våra nordiska grannländer.

Andelen företag som upphandlar transporttjänster för export i Västra Götalands län är högre än jämförbar målgrupp i t ex Mellansverige där den största differensen är att endast hälften så många företag upphandlar sjö- och flygtransporter. Av de totalt 55 procenten bolag som köper någon form av transporttjänster är det endast 13 procent som anlitar extern partner för flygtransporter samt 9 procent som använder sjötransporter.Av den totala andelen transporter (väg, sjö & flyg) som upphandlas av företagen i målgruppen avser 71 procent transporter till destinationer utanför Europa.77 procent av sjötransporterna sker till destinationer utanför Europa, främst Asien.
Hela 60 procent av vägtransporterna sker till våra nordiska grannländer varav:

- 24 procent till Norge
- 19 procent till Danmark
- 17 procent till Finland
Målgrupp: Parti & Agenturhandel (lager) SNI 46
Intervjuad person: Logistikansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer