Efterfrågan på IT-konsulter fortsätter att minska

IT-konsultbranschen har haft en tuff tid och den svaga efterfrågan ser inte ut att vända uppåt om man lyssnar på IT-cheferna som deltagit i totalt 1 967 intervjuer och svarat på frågor inom området.

I Stockholm innerstad har andelen företag som anlitar IT-konsulter idag minskat från 46 till 29 procent det senaste året. Göteborg tappar 6 procent och Malmö 1 procent under samma period.

Vi har även kartlagt behovet av IT-konsulter under det kommande året, samt ställt frågor om vilken kompetens som efterfrågas. Konsulter med inriktning på upphandling och implementering av affärssystem har en mycket bra marknad då andelen företag som planerar att byta ut samt nyinvestera i nya affärssystem har ökat markant inom alla segment under första delen av 2014.




Diagramet nedan visar utfallet från totalt 1 967 intervjuer med IT-ansvariga på aktiebolag med minst 5 anställda i ett flertal län och storstadsregioner i Sverige. Kartläggningen har genomfört under perioden januari tom april 2014.



Windowstekniker, systemutvecklare och supporttekniker toppar listan av kompentens som efterfrågas.



Storstadsregionerna med Göteborg i spetsen har störst andel företag som efterfrågar IT-konsulttjänster under det närmaste året. I Göteborg A-region är det 10 procent av de tillfrågade som har planerade IT-satsningar där behovet att anlita IT-konsulttjänster kommer att uppstå. Lägst behov är det i Västmanland där endast 2 procent av företagen uppger ett förväntat behov.

Har ni några IT-satsningar inom det närmaste året där ni kommer att ha behov av att anlita externa IT-konsulter?



Med ökad andel som outsourcar sin drift minskar antalet företag som har behov av att anlita IT-konsulter inom systemförvaltning från 8 till 6 procent. Efterfrågan inom webbutveckling ser däremot ut att fördubblass från 5 till 10 procent.




Målgrupp: Aktiebolag med minst 5 anställda per arbetsställe
Intervjuad person: IT-ansvarig






Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer