Webbutveckling och datalagring prioriteras av IT-cheferna i Göteborg

Enligt 201 IT-chefer på aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe i Göteborg med omnejd län är investeringar inom datalagring och webbutveckling prioriterade områden under 2014.

I vår kartläggning rankas Atea som ledande inom IT-infrastruktur med 37 % av rösterna.


Vi har genomfört 201 telefonintervjuer med IT-ansvariga på aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe i Göteborg med kranskommuner, och ställt frågor inom outsourcing, IT-drift, IT-konsulttjänster, Nätverk samt mjuk- och hårdvaruinvesteringar under det kommande året.


Vilken är den mest prioriterade IT investeringen för ert företag 2014?
På vår fråga om vilket företag som är det ledande inom IT-infrastruktur rankas Atea rekordhögt med 37 % av rösterna. IT-hantverkarna hamnar på andra plats med 14 % och Evry på tredje med 8 % av rösterna. På delad fjärde placering hamnar Office IT-partner, Dustin och Canmer Data.

Övriga leverantörer som har 2 % eller mer av marknaden enligt vår kartläggning är Acando, Aditso, Advania, Caperio, Cygate, Egdeit, EMC, H2 Data, HiQ, Inet, Invid, Knowit, Olsonic, Qbranch samt TietoIntresset och planerade investeringar inom VDI – Virutual Desktop Infrastructure ökar med rekordfart. I januari i år var det endast 4 procent av företagen inom samma målgrupp som uppgav att de planerade att börja använda VDI inom det närmaste året. Under april har antalet företag som planerar att investera i VDI mer än fördubblat till 9 procent.

VDI kan vara ett sätt att underlätta installationer, uppgraderingar och få större driftsäkerhet. När IT-avdelningar satsar på VDI handlar det till att börja med främst om att tillgängliggöra applikationer på andra plattformar som t ex Officepaketet i en iPad.
Målgrupp: Företag med minst 20 anställda i Göteborg med omnejd
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer