Manpower på topp inom alla branscher

Bemanningsföretagen har länge varit utsatta för mycket kritik och granskning. Nyligen gick fackförbunden i Skåne till angrepp mot ett bemanningsföretag med anklagelser om att de utnyttjat systemen för lönebidrag hos sina anställda. Vi har talat med nästan 2 000 företag som anlitar bemanningsföretag idag och vi ser inga tecken på avmattning och minskad efterfrågan, tvärtom!

Under perioden januari till december 2013 har vi genomfört 7 539 intervjuer med övergripande ansvariga på aktiebolag i Sverige i syfte att ta reda på hur stor andel av företagen som samarbetar med bemanningsföretag idag. Våra kartläggningar visar att andelen företag som köper dessa tjänster ökar i antal, framför allt i storstadsregionerna.Manpower marknadsför sig som Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med närvaro på 70 orter över hela landet. Enligt vår statistik så stämmer detta mycket bra överens med verkligheten. Manpower dominerar marknaden inom såväl tillverkande industri som lager och tjänstesektorn.

Statistiken nedan baserar sig på 3 200 intervjuer med övergripande ansvarig på tjänsteföretag under perioden januari till december 2013

Övriga företag som har 2 procent vardera av marknaden i målgruppen: Ryska posten, Samhall, Pema, Dreamwork, Maxkompetens, Framtiden, Kontorsfixarna, Komet, Dfind, Wise group, Ranstad

Företag som har 1 procent eller mindre redovisas ej
Statistiken nedan baserar sig på 2 698 intervjuer med övergripande ansvarig på företag inom tillverkande industri under perioden januari till december 2013


Övriga företag som har 2 procent vardera av marknaden i målgruppen: Proffice, Pema, Logent, Ranstad, Poolia, K-bemanning, Farmartjänst, Arena personal, Aktiv bemanning

Företag med 1 procent eller mindre redovisas ej

Statistiken nedan baserar sig på 1 637 intervjuer med övergripande ansvarig på företag inom parti & agenturhandel (lager) under perioden januari till december 2013

Övriga företag som har 2 procent vardera av marknaden i målgruppen: Adaptus, Logent, Personalcentralen, Söder & Co, Industrikompetens, Farmartjänst, LN personal, Ikett, Ranstad, Maxkompetens, Framtiden

Företag med 1 procent eller mindre redovisas ej

Målgrupp: Aktiebolag med minst 3 miljoner i omsättning och uppåt
Intervjuad person: Övergripande ansvarigFler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer