Michelin har fortsatt grepp hos åkerierna

Av personliga intervjuer med inköpsansvariga på 915 åkerier i Sverige framgår det att Michelin är marknadsledare inom däck hos målgruppen.

Japanska Bridgestone hamnar på andraplacering med 14 %, tätt följt av amerikanska Goodyear med 13 %. Mycket tyder på att det aktuella marknadsläget kan komma att ändra sig ytterligare, då 50 % av de tillfrågade uppger att de kan tänka sig ett annat fabrikat än det nuvarande.Av de tillfrågade svarar 40 % att de kan tänka sig ett annat fabrikat än det nuvarande, samt ytterligare 10 % att de eventuellt kan tänka sig att byta.

22 % av inköpsanvariga uppger att priset är det viktigaste kriteriet. Endast 6 % anger kvalitet som den viktigaste faktorn vid val av fabrikat på däcken. Förutom dessa parametrar anges tillgänglighet, leveranstider, flexibilitet samt säljarens kompetens som påverkansfaktorer vilket bör anses positivt ur ett leverantörsperspektiv då detta är faktorer som återförsäljarna själva kan påverka.

Diagramet visar endast de fabrikat som har minst 1 % av marknaden totalt i SverigeLägst marknadsandel har Michelin i Västra Götaland, där endast 45 % uppger att de använder detta fabrikat. Här visar Bridgestone däremot en 4 % ökning från 14 % i hela landet till 18 % regionalt.
Målgrupp: Åkerier med minst 2 miljoner i omsättning
Intervjuad person: Inköpsansvarig/Övergripande ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer