10 % av fastighetsägarna i Skåne kräver ”grön” el

Genom att effektivisera och tänka på hur vi använder våra resurser kan vi tillsammans minska klimathotet. I vår kartläggning i Skåne tar vi pulsen på fastighetsägarnas krav och insatser som syftar till att öka användningen av förnybar energi samt automationsgraden i nuvarande fastighetsbestånd.

10 procent av fastighetsägarna i Skåne län kräver ”grön” el från sina leverantörer och 22 procent har planer på att genomföra investeringar inom solenergi under 2014. Styr & reglerteknik är en viktig pusselbit men andelen fastighetsägare som investerat i fastighetsautomationssystem har inte ökat de senaste två åren.Ett fastighetsautomationssystem reglerar energimängder inom vatten, värme samt ventilation. Kraftfulla fastighetsautomationssystem kan även hantera elkvalitet och analys av hur byggnaden används. Det finns också exempel på system som gör fastigheterna redo för smarta elnät, så att energianvändningen kan matchas mot energibolagets produktion. Fastighetsautomation - BMS (Building Management Systems)Andelen fastighetsägare som har fastighetsautomationssystem har varit oförändrad sedan början av 2013. Styr & reglerteknik är en viktig pusselbit men andelen fastighetsägare som investerat i automationssystem har inte ökat de senaste två åren.Under 2012 och 2013 har anläggningar som levererar förnybar el i Sverige tillsammans producerat 5,3 TWh. Målet är att tillsammans med Norge öka den förnybara elproduktionen med 26,4 TWh under åren 2012-2020.

Andelen fastighetsägare i Skåne som planerar att investera inom solenergi har mer än fördubblats det senaste året. En ökning från 10 till 22 procent kommer att bidra till ökad användning av "grön" el och därmed bättre miljö.Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Skåne län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer