Manpower marknadsledare i norra Sverige

Personalbristen är ett stort problem för Sveriges företag vilket gynnar bemanningsbranschen. Enligt branschföreningen Bemanningsföretagen fortsätter branschen att öka omsättningen även under tredje kvartalet 2016. Plus sju procent jämfört med samma period förra året och omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 6,6 miljarder kronor.

Publikator har genomfört en omfattande kartläggning av tvåtusen företag inom flertalet branschsegment i Gävle, Dalarna och norrut där verksamhetsansvariga svarat på frågor avseende personalförsörjningen.


Undersökningen visar att mer än hälften av bolagen har stora problem att hitta rätt kompentenser. En tredjedel uppger att de har behov av att anställa personal omgående och de mest eftertraktade kompetenserna är tekniker, maskinoperatörer, svetsare och annan produktionspersonal. Den starka konjunkturen bidrar också till att många företag har behov av att anställa fler säljare.

Tretton procent av de intervjuade företagen samarbetar med bemanningsföretag idag och andelen företag som är positiva till att se över denna möjlighet har ökat. Vart tredje bolag som har ett aktuellt rekryteringsbehov kan tänka sig att se över möjligheten att hyra in personal via extern leverantör.

Manpower är den ledande leverantören som har sjutton procent av marknadsandelarna i regionen med ett stort övertag på Randstad, f.d. Proffice och Adecco på delad andra plats med tio procent följt av Clockwork Bemanning & Rekrytering som har nio procent av marknaden.
Personliga kontakter är den rekryteringskanalen som anses fungera bäst då sextiosex procent uppger att de använder denna kanal för att hitta sin nya personal. En av tre nyttjar arbetsförmedlingens tjänster och en av sex annonsering via print och media. Sjutton procent av det totala antalet tillfrågade företagen köper rekryteringstjänster och åtta procent använder sig av sociala medier.
Målgrupp: Svenska aktiebolag inom alla branscher
Intervjuad person: Övergripande ansvarig/VD


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer