Trots tillväxthinder tror produktionscheferna på ökad omsättning i år

1 112 produktionschefer inom verkstadsindustrin har under perioden april till juni i år svarat på frågor om marknadsläget och gett en prognos för hur bolagets omsättning kommer att utvecklas i år jämfört med föregående år.

Starkast är markanden i Södra regionen där endast 14 procent av företagen upplever tillväxthinder. I Skåne, Blekinge och Hallands län är tillgången på kvalificerad arbetskraft högre i jämförelse med övriga landet och bolagen har låg volatilitet i personalstyrkan.

Svagaste marknaderna är Norra och Mellansverige där 23 procent av de tillfrågade uppger motstånd för utveckling. Minskad orderingång är det största problemet i Norrland och tillgången på personal det största bekymret i Mellansverige.

Trots att vart femte företag inom målgruppen upplever tillväxthinder uppskattar 40 procent av de tillfrågade produktionscheferna att de kommer att öka bolagets omsättning 2016 jämfört med föregående år.Verkstäderna i Mälardalen uppger att konkurrensen från utländska aktörer har ökat och de påverkas av den globala ekonomins utveckling. 10 procent bedömer att deras omsättning kommer att minska men endast 3 procent planerar att minska nuvarande personalstyrka. Andelen företag som har behov av att rekrytera fler ligger på den lägsta nivån i landet i denna region.Trots att 1 av 5 produktionschefer inom verkstadsindustrin upplever att marknaden bromsar är det bara 9 procent av bolagen som bedömer att deras omsättning kommer att minska 2016 jämfört med föregående år.
Målgrupp: Verkstadsindustri med minst 3 miljoner i omsättning
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer