Tillväxten kan komma att begränsas pga rekryteringssvårigheter

Vart tredje företag planerar att rekrytera personal inom 6 månader och mer än vartannat bolag har behov att anställa fler medarbetare inom det närmaste året. Men många upplever svårigheter att hitta personer med rätt kompetens.

Företagen använder fler rekryteringskanaler än tidigare men metoder som annonsering (11,9 procent), sociala medier (4,1 procent) minskar medan kontakten med arbetsförmedlingen har ökat (26,9 procent). Personliga kontakter(45,5 procent) och samarbete med rekryterings-/bemanningsföretag (75,6 procent) är de vanligaste tillvägagångssättet.

Kartläggningen omfattar branschsegmenten tillverkande industri, parti & agenturhandel/lager och tjänsterelaterade verksamheter. Statistiken baserar sig på 2 969 intervjuer med beslutsfattare under perioden januari till april 2016.Störst efterfrågan är det inom tjänsterelaterade verksamheter där 20 procent av behovet avser ingenjörer och säljare. Inom partihandel omfattar 28,8 procent av de planerade nyrekryteringarna säljare och den mest eftertraktade kompetensen inom tillverkningsindustrin (40 procent) är operatörer och svetsare.

Fler företag än tidigare hyr in personal via bemanningsföretag och enligt Bemanningsbranschens kvartalsrapport ökade omsättningen i branschen med nio procent under första kvartalet i år jämfört med samma period i fjol. Men då även många leverantörer av bemanningstjänster har problem att hitta personer med rätt kompentens finns det risk att tillväxten hämmas hos många bolag på grund av rekryteringssvårigheterna.

Statistiken i diagrammet visar de fem mest efterfrågade kompetenserna inom respektive bransch och avser de närmaste 6 månaderna framåt i tiden.
Målgrupp: Svenska aktiebolag
Intervjuad person: Beslutsfattare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer