Svenska verkstäder byter ut Visma

Under 2014 uppgav 3,8 procent av svenska verkstäder att de hade planerade investeringar inom affärssystem. 2015 har siffran stigit till 4,8 procent vilket motsvarar ca 400 investeringar inom målgruppen som består av 8 500 aktiva bolag.

Visma tappar 4,4 procent av marknaden under det gångna året medan Jeeves och Microsoft ökar. Trots att Monitor är det affärssystem som i högst grad uppfyller kundernas förväntningar vad gäller funktionalitet har även de backat 1 procent.

Statistiken baserar sig på totalt 8 505 personliga intervjuer med produktionschefer inom svensk verkstadsindustri under perioden januari 2014 till december 2015. Diagrammet visar endast de företag som har 3 procent eller mer av den totala marknaden inom målgruppen.Microsofts affärssystem är det system som i lägst grad uppfyller kundernas förväntningar vad gäller funktionalitet och många Microsoftanvändare funderar också på att byta.

Diagrammet visar endast de företag som uppgett att de planerar att byta ut sitt nuvarande eller saknar affärssystem idag.Under första kvartalet 2016 bromsar efterfrågan in till 2,7 procent trots att 1 av 4 verkstäder har affärssystem som är installerade innan millenniumskiftet.
Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter