7 av 10 industrier saknar fortfarande underhållssystem

Dagens produktionssystem med sofistikerad utrustning och ständiga förändringar i form av frekventa introduktioner av nya produkter, kundorderstyrning och effektivitetskrav är mer störningskänsliga och kräver en bredare helhetssyn på störningshantering och underhåll.

Trots att 69 procent av produktionscheferna tror att de skulle kunna minska antalet akuta stopp, saknar fortfarande 7 av 10 företag inom tillverkande industri ett underhållssystem.En viktig uppgift hos operatörer och produktionspersonal är att upptäcka och rapportera störningar och fel. Idag jobbar mer än 80 procent av Sveriges tillverkande industrier, som har mer än 20 anställda, aktivt med operatörsunderhåll. Denna metod är effektiv då mindre problem kan åtgärdas snabbt men många företag brister i sin dokumentation vilket resulterar i att samma fel upprepas i onödan. För att hjälpa UH- och driftsorganisationen att minimera oplanerade stopp krävs det att roder dokumenteras. Men här finns stora brister. Mer än varannan underhållschef uppger att de har problem med att operatörerna inte dokumenterar sina iakttagelser och insatser.

Eftersom inget underhållssystem generellt sett passar alla företag utvecklar 3 av 10 egna system.Om man tittar på utvecklingen de senaste 2 åren så har andelen företag som har ett underhållssystem ökat från 9 till 32 procent, och allt fler företag investerar inom området. Under första kvartalet 2016 uppger 4,7 procent av underhållscheferna att de planerar att investera i ett underhållssystem inom 12 månader.
Målgrupp: Tillverkande industri i Sverige
Intervjuad person: Underhållsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer