Verkstadsindustrin i Mellansverige satsar mest 2016

210 produktionschefer i Mellansverige har under december månad svarat på frågor om hur de ser på bolagets tillväxt och planerade
maskininvesteringar under den kommande 12 månadsperioden.


1 av 5 tillfrågade uppger att de upplever tillväxthinder och största problemet uppges vara minskad orderingång. Andelen företag som inte har några budgeterade investeringar är fler jämfört med föregående år och även snittbudgeten per företag har minskat kraftigt. Trots detta ligger snittbudgeten på högsta nivån i jämförelse med övriga delar i landet.


52 procent av verkstäderna i regionen har inte planerat för några maskininköp under hela 2016. Motsvarande siffra för 2015 var 44 procent vilket sannolikt har den största påverkan på att den totala genomsnittsbudgeten sjunker från cirka 1,9 till 1,2 miljoner kronor.
Under det gångna året har många verkstäder i regionen satsat på att byta ut gamla och investera i ytterligare CNC-maskiner för skärande bearbetning samt plåtbearbetningsmaskiner. Högst upp på inköpslistan för 2016 står truckar, men hälften av produktionscheferna kommer i första hand se över begagnade alternativ.

Trots att både snittbudgeten och andelen investeringar sjunker är regionen starkast jämfört med övriga delar i landet.
Målgrupp: Verkstadsindustri i Örebro, Värmland, Östergötland samt Västmanlands län
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer