Färre hinder men fler spår en minskad omsättning inom verkstadsindustri i Mellansverige

314 produktionschefer i östra Sverige har under våren svarat på frågor avseende bolagens planerade tillväxt under verksamhetsåret 2015. Allt fler är optimistiska och uppger att de upplever färre hinder för tillväxt, men trots detta minskar andelen företag som bedömer att de kommer att kunna öka sin omsättning 2015 jämfört med 2014.

Under första kvartalet i år uppgav 20 procent att de upplevde hinder för tillväxt. I maj var motsvarande siffra 14 procent. Största problemet är minskad efterfrågan och orderingång samt bristande tillgång på kvalificerad arbetskraft.Andelen företag som bedömer att de kommer att öka sin omsättning i år har minskat från 59 till 52 procent under det senaste kvartalet. Förutom detta så ökar dessutom andelen företag som bedömer att omsättningen kommer att minska från 2 till 9 procent. Andelen företag som uppger att omsättningen kommer att ligga kvar på samma nivå är därmed oförändrad och ligger kvar på 39 procent.Omsättningsförändringarna beräknas ske främst inom Europa med koncentration inom Sverige. Ingen av de tillfrågade produktionscheferna bedömer att de kommer att minska exporten utanför Europas gränser.
Målgrupp: Verkstadsindustri i Kalmar, Kronoberg & Jönköpings län
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer