Så här prioriterar IT-cheferna i Skåne under 2014

Enligt 209 IT-chefer på aktiebolag med minst 20 anställda i Malmö län kommer de prioritera investeringar inom datalagring, telefoni samt övriga hårdvaruinvesteringar under 2014.

Vi har även kartlagt tidigare erfarenheter av IT-projekt som genomförts de senaste 5 åren. Här framkommer att IT-projekt och affärssystem-projekt i synnerlighet ofta drabbas av problem.Förutom implementering av affärsystem räknas ett antal övriga mjukvaruimplementeringar upp som problemprojekt. Det finns ett stort gap mellan leverantörernas och kundernas situation och förväntningar.

Den korta och förenklade förklaringen till varför problem uppstår är att införandet och det nya systemet påverkar samtliga anställda i en organisation – vilket kan jämföras med historiska installationer då endast några få anställda berördes. Att få hela organisationen att förändra sitt arbetssätt samtidigt som det ordinarie arbetet skall utföras parallellt med införandet, är en utmaning som kräver en mogen organisation och en mycket stark och fokuserad ledning. Utöver detta krävs det erfarenhet av och förståelse för samtliga de aktiviteter som måste planeras och genomföras under förberedelsefasen.
Källa: IDG Jonas Andersson, vd och partner, Herbert Nathan & CoSå här rankar IT-cheferna bolagen inom IT-infrastruktur i regionen4% av företagen vi intervjuat planerar att investera inom affärssystem under 2014
Målgrupp: Företag med minst 20 anställda i Malmö med omnejd
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer