Andelen företag som lägger ut sin IT-drift minskar i Södra Stockholm

Publikators årliga kartläggning av företag med minst 10 anställda per arbetsställe i Södra Stockholms kommuner visar att andelen företag som anlitar extern partner för IT-drift minskar. För ett år sedan fanns inga tecken på att den uppåtgående trenden med ökad efterfrågan skulle mattas av men den senaste kartläggningen visar att avtalstiderna för extern drift har blivit kortare och allt fler företag ser över möjligheten att köpa in molntjänster.

Statistiken baserar sig på företag som i genomsnitt har 104 användare och 14 servrar i sitt nätverk idag. Målgruppen består till 90 procent av Windowsanvändare varav 66 procent som har en verksamhet som kräver att de har tillgång till sina IT-system utanför kontorstid.Marknadsledarna Atea, IT-hantverkarna och ITS Nordic ser ut att ha kompenserat nedgången genom att öka sina andelar procentuellt sett under den senaste 12 månadsperioden.

Diagrammet visar endast de tre största leverantörernas utveckling under 2014-2015Andelen företag som kan tänka sig att byta samarbetspartner har ökat från 12 till 16 procent under det senaste året. Intresset för att köpa in molntjänster inom IT-drift har ökat från 6 till 12 procent.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 10 anställda i Södra Stockholms kommuner
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer