Investeringsboom i Mälardalens verkstäder

Behovet av nya maskiner inom verkstadsindustrin i Uppsala-, Stockholms- och Södermanlands län har ökat markant under årets första tre månader. När Publikator under mars intervjuade 200 produktionschefer uppgav nästan var tredje att de planerar maskininvesteringar inom 12 månader. Det innebär ett fördubblat investeringsbehov jämfört med när samma fråga ställdes i december 2014.

Köp av plåtbearbetningsmaskiner och lyftanordningar toppar inte oväntat produktionschefernas inköpslistor. Att 6 procent av verkstäderna säger att de planerar att investera i CNC-maskiner är däremot något av en skräll då bara var fjärde Mälardals-verkstad utför skärande bearbetning idag.

Publikators kartläggning genomfördes under mars månad och baseras på intervjuer med 200 produktionschefer i verkstadsföretag med en omsättning på minst 3 mkr.Den genomsnittliga årliga investeringsbudgeten bland verkstäder i Mälardalen är 917 391 kronor. I övriga delar av landet är den dubbelt så stor.Andelen planerade investeringar i plåtbearbetningsmaskiner samt lyftanordningar toppar produktionschefernas inköpslistor i likhet med övriga bolag inom verkstadsindustri i Sverige. Endast 1 av 4 verkstäder arbetar med skärande bearbetning i sin verksamhet idag. Av dessa är det 14 procent som bearbetar egna produkter och resterande 86 jobbar med legoproduktion.
Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer