Fortsatt ökning för Visma affärssystem

Andelen verkstäder som väljer affärssystemet Visma fortätter att öka. Publikators kartläggning visar att 38,9 procent av svenska verkstadsföretag använder Vismas system. Det är 3,4 procentenheter fler än 2013. Resultatet baserar sig på 5 168 intervjuer med produktionschefer.

Den näst största aktören inom segmentet affärssystem för verkstadsindustrier är Monitor med en marginellt ökad marknadsandel från 22,0 procent 2013 till 22,1 procent 2014.Diagrammet visar endast de fem största leverantörerna av affärssystem inom segmentet svensk verkstadsindustri med minst 3 miljoner i omsättning.

Visma AS är moderbolag i koncernen, som ägs av de globala investmentbolagen KKR och Hg Capital. Koncernen har över 6 400 anställda och 2014 uppgick omsättningen till 7 100 miljoner norska kronor.
Andelen företag som helt saknar ett affärsystem idag har minskat från 10,5 procent 2013 till 9,8 procent 2104. Denna siffra motsvarar ungefär 680 företag då målgruppen består av ca 6 800 aktiva bolag.Andelen företag som planerar att investera i nytt eller byta ut befintligt affärssystem inom 12 månader har legat på 3,8 procent i genomsnitt under 2014, vilket motsvarar ca 260 system.

13,4 procent av produktionscheferna uppger att de har investerat i nytt affärssystem under de senaste 4 årsperioden, vilket motsvarar 3,4 procents investeringar årligen och totalt ca 910 system under hela perioden.
Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer