Sju procent av exporten i stora delar av Svensk verkstadsindustri går till Mellanöstern

Verkstadsindustrin står för en betydande del av export och är en viktig förutsättning för landets tillväxt. Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har kallat hem sina ambassadörer och Saudiarabien har också stoppat nya affärsvisum för svenskar och avser inte att förlänga befintliga affärsvisum. Saudiarabien är Sveriges viktigaste handelspartner i Mellanöstern.

Publikators intervjuer med 589 av totalt 6 800 produktionsansvariga inom verkstadsindustrin i Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg, Dalarna och hela Norrland visar att 7 procent av verkstadsföretagen exporterar till Mellanöstern och riskerar att påverkas av den pågående konflikten.Den högsta andelen verkstadsindustrier - 9 procent - med export till mellanöstern finns i Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län. Uppgifterna samlades in och sammanställdes under februari och mars 2015. Samtliga tillfrågade verkstadsindustrier har en omsättning på minst tre miljoner kronor.

Inom ett par månader kommer Publikator att kunna redovisa en rikstäckande bild av verkstadsindustrins export till Mellanöstern.

Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer