IT-Gården i Landskrona ledande inom IT-infrastruktur i Helsingborg

Under perioden juni 2014 till mars 2015 har 555 IT-chefer på aktiebolag med minst 10 anställda, svarat på frågor avseende företagets IT-relaterade investeringar samt relationer och attityder till regionens IT-leverantörer.

I den senaste mätningen rankas IT-Gården i Landskrona som ledande leverantör inom IT-infrastruktur. Företaget IT-Gården grundades år 1999 och har ökat sin omsättning från 27 miljoner 2005 till nästan 128 miljoner i nettoomsättning 2014.

Totalt räknas 20 olika leverantörer upp under kartläggningen i mars 2015. Diagrammet visar endast de företag som fått minst 3 procent eller mer av rösterna.


IT-Gården är också det enda företaget som fått ett ökat antal röster i förhållande till antalet svarande sedan september 2014, och är därmed det enda bolaget som förbättrat sitt renommé hos IT-cheferna under den senaste 6-månaders perioden. Den tidigare rankade ettan IXX It-partner går från 20,9 till 18,8 procent och får därmed en andra placering. Även Atea, Office IT-partner och Cygate som är med bland 5 i topp har färre röster jämfört med hösten 2014.

Diagrammet visar endast de fem företag som rankats högst.Den genomsnittliga IT-budgeten per företag ligger lägre än genomsnittet i landet. Men trots den låga nivån har IT-cheferna i Helsingborg nästan dubbelt så mycket pengar i jämförelse med IT-cheferna i Malmö, Lund.Affärssystem, systemutveckling samt hårdvara kommer enligt de tillfrågade IT-cheferna att utgöra de viktigaste investeringarna under 2015.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 10 anställda per arbetsställe i Helsingborg med omnejd
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer