Verkstäderna i södra Sverige gör fler investeringar

Under perioden februari 2014 till mars 2015 har 917 produktionschefer på företag inom verkstadsindustri i Skåne, Blekinge och Hallands län svarat på frågor avseende planerade maskininvesteringar 12 månader framåt i tiden. Målgruppen består av verkstäder som har minst 3 miljoner i omsättning och omfattas av totalt 1 068 aktiva bolag.

Produktionscheferna är optimistiska och andelen planerade maskininvesteringar har ökat med 61,9 procent under den senaste 6 månadsperioden. Om man jämför med februari 2014 är ökningen är ökningen 34,9 procent.
Flest investeringar planeras inom plåtbearbetningsmaskiner och lyftanordningar i likhet med övrig verkstadsindustri i landet. Andelen investeringar inom automation har legat på en låg nivå under det senaste året och ser inte ut att vända uppåt under den kommande 12 månadsperioden.
Trots den höga nivån på planerade investeringar, är ökningen mindre än i tex norra Sverige (76,8 procent) samt Småland (77,8 procent). Däremot är den genomsnittliga budgeten för 2015 års investeringar högre i södra Sverige vilket totalt ser utgör maskininvesteringar för över 2 miljarder kronor under det kommande året.
Målgrupp: Verkstadsindustri i Skåne, Blekinge & Hallands län
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer