976 ungdomar i södra Stockholm riskerar att bli arbetslösa

Regeringen har beslutat att slopa den lägre arbetsgivaravgiften för unga under 26 år med motiveringen att åtgärden har haft för liten påverkan på sysselsättningsgraden. Nedsättningen ska halveras under 2015 för att helt upphöra den 1 januari 2016. Publikators kartläggning med 200 företagsledare på aktiebolag i Södra Stockholm visar att förslaget bland dessa riskerar att leda till höjd ungdomsarbetslöshet och högre trösklar till arbetsmarknaden för ungdomarna.

I de 200 intervjuerna med övergripande ansvariga på företag med mer än 20 anställda per arbetsställe uppger 65 procent att de kommer att påverkas negativt av en höjd arbetsgivaravgift för unga. De intervjuade företagen har idag tillsammans 976 ungdomar under 26 år anställda i sina verksamheter.Förslaget högre arbetsgivaravgift för unga riskerar att leda till en högre arbetslöshet då 4 av 10 tillfrågade säger att de i framtiden inte kommer att anställda unga i samma utsträckning som hittills. Var tionde av de 200 företagsledarna uppger att en höjd arbetsgivaravgift även kommer att leda till personalnedskärningar i andra delar av verksamheten och minskade möjligheter att anställa överlag.
För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Minna Norén. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Målgrupp: Aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe
Intervjuad person: Övergripande ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer