2 av 3 verkstäder i Norrland ska öka omsättningen under 2015

Den Svenska industriproduktionen har rivstartat 2015 och närapå 3 av 2 verkstäder i Gävle, Dalarna och övriga Norrland räknar med att kunna öka bolagets omsättning 2015 jämfört med 2014. Orderingången ökar och andelen planerade maskininvesteringar har ökat med 76,8 procent under den senaste 6-månadersperioden.

Andelen företag som säljer via export ligger på 43 procent, vilket är något lägre än i övriga landet. 35 procent av exporten sker till länder inom Europa.1 av fyra produktionschefer uppger under februari månad i år att det finns hinder för tillväxt under nuvarande verksamhetsår. Det största hindret anges vara minskad efterfrågan följt av brist på kvalificerad arbetskraft och den globala ekonomins utveckling. Trots detta räknar endast 6 procent av samtliga tillfrågade att de räknar med att bolaget kommer att minska sin omsättning under 2015 jämfört med 2014.Få produktionschefer räknar med sänkta utgifter för råvaror och energi. Tvärtom bedömer 40 procent att kostnaderna för inköp av råvaror kommer att öka. 22 procent av de tillfrågade uppger att de bedömer att företagets energikostnader kommer att öka.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Per Brahn. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Målgrupp: Verkstadsindustri > 3 miljoner i omsättning i Gävle, Dalarna och norrut
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer