Intresset för att köpa fler fastigheter är stort men få vill sälja

Andelen planerade fastighetstransaktioner fortsätter att minska hos fastighetsägarna inom Stockholms län. Men det är framför allt det minskade intresset för att avyttra fastigheter som påverkar marknaden som dalat 62 procent under det senaste året. En tredjedel av fastigheterna som planerar att avyttras avser industrifastigheter.

Intresset för att förvärva ytterligare fastigheter är för närvarande mer än dubbelt så stort än andelen som vill sälja. Nivån på planerade förvärv har legat stadigt på 24 procent under den senaste 18 månadersperioden. De mest eftertraktade prospekten är bostadsfastigheter.Under perioden mars 2011 tom februari 2015 har 1 989 intervjuer genomförts med fastighetförvaltare på privata fastighetsbolag inom Stockholms län. Kartläggande frågor har ställts avseende företagens planerade fastighetstransaktioner 12 månader framåt i tiden.Storstäderna växer så det knakar och efterfrågan på bostäder är ett återkommande inslag i politiska diskussioner. 13,9 procent av de tillfrågade fastighetsägarna uppger under en kartläggning i februari månad att de antingen planerar eller är intresserade av att köpa mark.22 procent av fastighetsägarna som är intresserade av att köpa mark har upprättat en detaljplan, 17 procent ser över lösningar och resterade 35 procent är endast i ett diskussionsstadie.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Mattias Larsson. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Stockholms län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer