Atea är ledande inom IT-infrastruktur i Uppsala

Enligt 155 IT-chefer på aktiebolag med minst 5 anställda i Uppsala län är Atea det ledande inom IT-infrastruktur i regionen. I kartläggningen har vi även tagit pulsen på intresset för nya trender och utveckling inom IT samt var de planerar att lägga sina resurser under 2014.Hur intresserade är IT-cheferna i Uppsala att följa trender och utveckling inom IT?
Av de 155 tillfrågade svarar 30 % av IT-cheferna, att det är viktigt eller mycket viktigt att följa trender och utveckling inom IT. 38 % anser att det har viss prioritering, och 32 % att det inte är så viktigt.Vi har kartlagt vilka investeringar som är prioriterade och planerade under det kommande året. Så här planerar de att spendera sina pengar.59 % av företagen i målgruppen anlitar en extern partner för IT-drift inom områden som underhåll av server/nätverk, service av hårdvara, eller dylikt. 19 % kan tänka sig att byta partner.
Målgrupp: Företag med minst 5 anställda i Uppsala Län
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer