Abus ökar mest inom service för tunga lyftanordningar

Andelen verkstäder som tecknar serviceavtal för sina tunga lyftanordningar har ökat med 17 procent under det senaste året och Abus är den leverantör som har den största procentuella ökningen mellan 2014 och 2015.

71 procent av 1497 tillfrågade produktionschefer inom verkstadsindustri i hela landet uppger att de har ett avtal för service av företagets traverser, telfrar eller svängkranar. De fyra största aktörerna Dematek, Konecranes, Abus och Carl Hag har tillsammans ökat marknadsandelarna från 41,1 procent 2014 till 61,0 procent 2015 vilket motsvarar en ökning på 30,4.Samtliga fyra största aktörer har ökat sina marknadsandelar under det senaste året. Abus är den leverantör som ökat mest i procent och Carl Hag den som har den minsta ökningen under perioden 2014 till 2015.Marknadsledaren Dematek har ökat sin totala marknadsandel med 4,8 procent, vilket motsvarar en 21,1 procentig ökning av antalet kunder jämfört med tidigare år. Allra flest kunder har de i Gävle, Dalarna och norrut där de har 40,5 procent av marknaden.

Uppstickaren Abus har ökat sin totala marknadsandel med 5,7 procent, vilket motsvarar en 62 procentig ökning av antalet kunder jämfört med 2014. Abus är starkast i Kalmar, Kronoberg samt och Jönköpings län där de har 27,1 procent av marknaden.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Per Brahn. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer