Evry och TeleComputing ledande inom IT-drift i Stockholm City

Under februari svarade 189 IT-chefer på aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe inom Stockholm city på frågor om företagets IT-drift. Nästan hälften uppger att de sköter hela företagets IT-drift internt idag och andelen företag som planerar att outsourca ligger endast på 2,2 procent.

Konkurrensen om företagen som lagt ut sin IT-drift till extern partner är hård. De 98 företag som helt eller delvis lagt ut sin IT-drift anlitar tillsammans 67 olika avtalspartners. Evry och TeleComputing har vardera 4,8 procent av företagen som kunder. Den tredje största IT-driftsleverantören i Stockholms city är CGI Sverige.

Diagrammet visar endast de leverantörer som har 3 procent eller mer av företagen i målgruppen som kunder.Av IT-cheferna har nästan en tredjedel (29 %) analyserat företagets IT-kostnader under första kvartalet 2015. Den genomsnittliga IT-budgeten per företag ligger på en hög nivå i jämförelse med företag inom motsvarande målgrupp i andra storstadsområden som Malmö och Göteborg.Endast 2,2 procent av företagen som själva sköter sin IT-drift idag planerar under det kommande året att se över möjligheten att lägga ut den till extern partner. Intresset för att byta befintlig IT-leverantör är högre. Under förutsättning att det kommer ett tillräckligt intressant erbjudande kan 8,1 procent av de tillfrågade tänka sig det.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta David Svenneke. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Målgrupp: Aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe i Stockholm City
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer