Planerade investeringar inom plåtbearbetningsmaskiner har fördubblats under det senaste året

Färska siffror som baserar sig på 1497 intervjuer med produktionschefer inom svensk verkstadsindustri i hela landet visar att andelen företag som planerar att investera i någon typ av plåtbearbetningsmaskin har ökat med 96 procent under det senaste året. Under våren 2014 uppgav 2,5 procent av 2388 intervjuade produktionschefer att det fanns planerade investeringar inom området, motsvarande siffra från de senaste mätningarna ligger på 4,9 procent.

Den av produktionscheferna uppskattade investeringsnivån motsvarar cirka 330 maskinförvärv inom målgruppen som omfattas av kartläggningen, d.v.s. de 6 800 verkstäder som har en årsomsättning på minst 3 miljoner. Flest investeringar planeras inom kantpressning och laserskärning.Bland de ca 6 800 aktiva bolag inom verkstadsindustri med minst 3 miljoner i omsättning finns det i dagsläget ca 3080 företag som har minst en plåtbearbetningsmaskin i sin verkstad. Antalet maskiner i genomsnitt ligger på 1,7 per företag vilket motsvarar lite mer än 3900 maskiner totalt sett inom målgruppen.Diagrammet nedan visar fördelningen av maskintyper som finns i den befintliga maskinparken inom målgruppen. Flest nyinvesteringar planeras ske inom Kalmar, Kronoberg samt Jönköpings län. Lägst investeringsnivå ser vi i Stockholm, Södermanland och Uppsala län.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Per Brahn. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer