Sjötransporterna från Jönköping går till USA

Under 152 kartläggande intervjuer med logistikansvariga på företag inom tillverkande industri inom Jönköpings län uppger 30 procent att de upphandlar sjöfrakter för import eller export av gods. En tredjedel av sjötransporterna går till USA. Det näst störta exportmålet är Kina och det tredje största exportnationen är Storbritannien.

Geodis Wilson är ledande leverantör inom sjöfrakt som avser export där de har en fjärdedel av de tillfrågade som kunder. Agility Logistics är ledande leverantör inom import och har avtal med 22,2 procent av företagen i målgruppen.

Totalt räknas 19 leverantörer upp avseende export och 12 leverantörer avseende import via sjötrafik. Diagrammet nedan visar endast de fyra leverantörer som har flest kunder inom vardera område.26,3 procent av företagen upphandlar sjötransporter för export och regionens största exportmottagare är USA. 11,8 procent upphandlar sjöfrakter för import och den största importhandelsnationen är Kina.61 procent av sjötransporterna som omfattar importgods sker till 88 procent med leveransvillkoret FOB - Free On Board. 67 procent av exportgodset avser containerfrakter varav hälften med leveransvillkoret CIF - Cost Insurance and Freight.

Free on Board betyder att godset övergår från säljaren till köparen när det har passerat fartygets reling. Detta betyder att köparen därefter får stå för risken och kostnaden vid förlust eller skada. FOB kräver att säljaren exportklarerar godset. Denna term kan enbart användas för sjötransporter.

Cost Insurance and Freight innebär att säljaren måste betala alla kostnader för att godset ska komma till ankomsthamnen men riskövergången för förlust eller skada av godset sker redan när det har passerat fartygets reling i lastningshamnen.


För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Rasmus Weiåker. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

Målgrupp: Tillverkande industri SNI 10-33 i Jönköpings län
Intervjuad person: Logistikansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer