Nu vänder det uppåt för verkstadsindustrin i Norrland

I kartläggande intervjuer med 208 produktionschefer på företag inom verkstadsindustri i Gävle, Dalarna och övriga Norrland framgår det tydligt att den tidigare negativa trenden har vänt. Andelen planerade maskininvesteringar har ökat med 76,8 procent under den senaste 6 månadersperioden och 3 av 4 produktionschefer uppger att de inte ser några hinder för ökad tillväxt under det kommande året.

Mest positiva är de företag som säljer via export. I denna målgrupp uppger 78 procent av de tillfrågade att de inte ser några tillväxthinder jämfört med 73 procent av företagen som inte exporterar.Vartannat företag, närmare bestämt 103 företag planerar tillsammans att genomföra maskininvesteringar för ett uppskattat värde av över 181 miljoner under 2015. Andelen planerade investeringar i plåtberarbetningsmaskiner ökar mest följt av lyftanordningar och CNC-maskiner för skärande bearbetning.Genomsnittsbudgeten ligger på 1 759 708 konor per företag vilket motsvarar samma nivå som företagen inom samma målgrupp i Småland.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Per Brahn. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss


Målgrupp: Verkstadsindustri i Gävle, Dalarna och hela Norrland
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer