IT-cheferna i Göteborg har tre gånger så mycket pengar i sin budget jämfört med Malmö

33 procent av IT-cheferna i Göteborg uppger att de har mer än 2 miljoner kronor i sin budget för IT-relaterade investeringar under 2015, och genomsnittsbudgeten per företag ligger mer än tre gånger så högt jämfört med motsvarande målgrupp i Malmö och Lund.

Andelen företag som anlitar extern samarbetspartner för IT-drift är högre än motsvarande målgrupp i Stockholm och Malmö. Under januari 2015 uppger 55 procent att de outsourcat hela eller delar av sin drift och siffran ser ut att stiga ytterligare under det kommande året. 9,1 procent av IT-cheferna som sköter IT-driften internt idag planerar att outsourca under 2015.

Andelen företag som outsourcar sin IT-drift i Stockholm är 53 procent och i Malmö 51 procent, inom målgruppen aktiebolag med minst 20 anställda. För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Christoffer Kela. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Tillgången på potentiella samarbetspartner inom IT-drift är stor. De 109 företagen som i kartläggningen uppger att de outsourcat sin drift räknas 65 olika leverantörer av IT-drift upp som nuvarande leverantörer. Office IT-Partner, Evry och Atea har vardera 6,1 procent av de tillfrågade som kunder och delar därmed första plats som marknadsledande inom drift i Göteborg med omnejd.

Diagrammet visar endast de leverantörer som har 3 procent eller mer av företagen som kunder avseende IT-driftstjänster.Trots att 97 procent av IT-cheferna uppger att det nuvarande samarbetet fungerar antingen bra eller mycket bra kan 17 procent tänka sig att byta leverantör för sin IT-drift.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer