Underskott i handelsbalansen för vägtransporter av gods

En kartläggning av 620 svenska lager framgår det att företagen upphandlar vägtransporttjänster för 3,3 miljoner kronor per år i genomsnitt. 48 procent av vägtransporterna avser varor för export och 60 procent importerat gods.

DB Schenker är marknadsledande leverantör med 24,6 procent av vägtransporterna för import och 22,5 procent för exportvaror. Flest vägtransporter som avser export sker till grannlandet Norge och flest andel vägtransporter för import av gods sker från Tyskland. 92 procent av logistikcheferna uppger att de är nöjda med sin nuvarande leverantör men 17,7 procent önskar kortare leveranstiderna. Andra förbättringar som efterfrågas är förutom sänkt pris, mindre skador på gods och bättre service.

Handelsbalansen är i praktiken skillnaden mellan import och export av varor och underskott i handelsbalansen är när importen är större än exporten.54,7 procent av vägtransporterna som upphandlas inom svensk parti & agenturhandel avser export av gods till våra nordiska grannländer. Motsvarande siffra för vägtransporter importerat gods från Norge, Finland och Danmark är 18,7 procent.

DB Schenker är marknadsledande leverantör med 24,6 procent av vägtransporterna för import och 22,5 procent för exportvaror. 92 procent av logistikcheferna uppger att de är nöjda med sin nuvarande leverantör men 17,7 procent önskar kortare leveranstiderna. Andra förbättringar som efterfrågas är förutom sänkt pris, mindre skador på gods och bättre service. 9 procent av logistikcheferna anser att det skulle vara intressant att konkurrenstesta sitt nuvarande avtal för vägtransporter av gods.

Diagrammet visar endast de företag som har mer än 2 procent eller mer av marknaden avseende vägtransporter av gods inom svensk partihandel, Sni 46. Totalt räknas 49 leverantörer för export och 55 leverantörer för import upp i kartläggningen där totalt 620 företag medverkat.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Rasmus Weiåker. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Målgrupp: Svensk parti & Agenturhandel (lager) SNI 46
Intervjuad person: Logistikansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer