Andelen planerade investeringar har ökat med 78 procent inom verkstadsindustri i Småland

Andelen företag som planererar att investera i nya maskiner har ökat med 77,5 procent under den senaste 6 månaders perioden, och 101 företag kommer tillsammans att genomföra maskin- investeringar för ett uppskattat värde av över 188 miljoner under 2015.

Det är framför allt investeringar inom tunga lyftanordningar och plåtbearbetningsmaskiner som kommer att öka mest i regionen. Även inköp av truckar samt maskiner för trumling och blästring beräknas stiga med över 100 procent under det kommande året.Verkstäderna i Kalmar, Kronoberg samt Jönköpings län har i genomsnitt 1,7 miljoner kronor i sin budget för maskininvesteringar under 2015.Andelen planerade investeringar inom traverser, telfrar och svängkranar samt plåtbearbetningsmaskiner kommer enligt kartläggningen att öka med 300 procent under den närmaste 12 månadsperioden.6 av 10 produktionschefer bedömer att företagets omsättning kommer att öka under 2015 men mindre än 4 av 10 uppskattar att deras råvarukostnader kommer att stiga under samma period.
56 procent av de tillfrågade företagen säljer via export varav 42 procent inom Europa. Asien står för 17 procent av den totala exporten varav ungefär häften till länder i Mellanöstern.
Målgrupp: Verkstadsindustri i Kalmar, Kronoberg samt Jönköpings län
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer