Endast 8 % av företagen har förtroende för Arbetsförmedlingen

Under personliga intervjuer med övergripande ansvariga på aktiebolag med minst 20 anställda på arbetsstället framgår det att förtroendet för arbetsförmedlingen är rekordlågt.

Av 151 tillfrågade företag i Västra Götalands län uppskattar de tillfrågade sammanlagt att de skulle kunna anställa över 330 personer totalt under 2014, under förutsättning att det finns tillgänglig personal med rätt kompetens och utbildnings-nivå.


Arbetsförmedlingen är hårt kritiserad och andelen företag som har förtroende för deras verksamhet är rekordlågt, och endast 8 % kontaktar arbetsförmedlingen vid en rekrytering. 13 % av de övergripande anvariga upplever att det är brist på arbetskraft inom deras behovsområde, främst personer med högskole-/universitetutbildning. Av de 151 tillfrågade företagen uppger 28 % att det finns ett behov av att anställda personal inom de närmaste 6 månaderna. De vanligaste rekryteringskanalerna är webbannonsering, samt via personliga nätverk och kontakter.
När det gäller tillgången på arbetskraft upplever hela 24 % att tillgången på arbetskraft är mycket god. 63 % uppger att det är bra tillgång inom det egna behovsområdet och endast 13 % upplever att det är brist på arbetskraft som motsvarar de egna rekryteringsbehoven.Av 151 tillfrågade företag i Västra Götalands län uppskattar de tillfrågade sammanlagt att de skulle kunna anställa totalt 337 personer under 2014, under förutsättning att de kan finna personal med rätt kompetens och utbildnings-nivå. Under den närmaste 6 månaders perioden är efterfrågan på ingenjörer och IT-utveckling och IT-drift dominerande inom målgruppen som ingår i kartläggningen.

De vanligast förekommande rekryteringskanalerna är webbannonsering samt via personliga nätverk och kontakter.
Målgrupp: Företag med minst 20 anställda i Göteborg med omnejd
Intervjuad person: Övergripande ansvarig (VD, Platschef eller motsvarande)Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer