Beslutsfattarnas intresse för branschstatistik är stort

Publikator Branschstatistik publicerar sedan april 2014 nyheter på lokal, regional och riksnivå. Allt publicerat material baseras på egen informationsinhämtning via personliga telefonintervjuer med befattningshavare inom nordiskt näringsliv. 25 års erfarenhet i branschen och årligen mer än 50 000 intervjuer garanterar en hög statistisk säkerhet hos den publicerade informationen.

Sidan syftar till att sprida relevant marknadsinformation till beslutsfattare inom en rad olika branschsegment. Marknadens intresse för denna typ av nyhetsförmedling har varit stort och antalet adekvata besökare har ökat stadigt sedan den första artikeln publicerades i april 2014.Varje vecka publiceras nyheter inom en rad olika bransch- och ämnesområden. Under december månad uppgav 24,9 procent av tillfrågade beslutsfattare att de tagit del av nyheter via nyhetsbrev under gångna året.5,4 procent uppgav att de i samband med nyhetsbrevet besökt webbsidan www.branschstatistik.com för att läsa artiklar relaterade till den egna branschen.Diagrammet nedan visar den procentuella fördelningen av registrerade och adekvata beslutsfattare. Ett besök kan bestå av flera sidvisningar men registreras bara en gång i besöksstatistiken. Andelen gäst- besökare redovisas inte i diagrammet.
Målgrupp: Svenska aktiebolag
Intervjuad person: Beslutsfattare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer