EON ledande inom elavtal till Smålands fastighetsägare

42 procent av de kommersiella fastighetsägarna i Småland har fastprisavtal för el. En tredjedel av dessa företag har avtal som sträcker sig till 2017 eller senare. Elpriserna under januari har varit lägre än på många år, men ett rörligt elprisavtal är inte nödvändigtvis det mest prisvärda. E.ON är ledande leverantör och har med sina 22,0 procent av marknaden ett stort förspång över Bixia som är den näst största leverantören med 11,3 av de kommersiella fastighetsägarna som kunder.

41 procent av fastighetsägarna anser att det är viktigt att använda "grön el". 14 procent anger att det är ett krav. Trots detta är priset den viktigaste parameter vid val av leverantör.19 procent av de tillfrågade fastighetsägarna uppger att den viktigaste parametern vid val av leverantör är att det är ett lokalt företag. 41,5 procent av företagen i målgruppen köper el från leverantörer inom Kalmar, Kronoberg samt Jönköpings län.41 procent av fastighetsägarna i Småland anser att det är viktigt att använda "grön el". 14 procent anger att det är ett krav.
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Småland
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer