Lundalogik passerar Microsoft och är marknadsledande inom CRM

I personliga intervjuer med 4020 IT-chefer på svenska aktiebolag framgår det att Lundalogik har ökat sina marknadsandelar inom säljstödssystem/CRM med hela 5,4 procent under den senaste 6 månaders perioden. Därmed passerar de den tidigare marknadsledaren Microsoft med 0,5 procent.

Andelen planerade investeringar inom den närmaste 12 månaders perioden ligger på 4,3 procent vilket är exakt samma nivå som i den senaste mätningen som genomfördes under våren 2014. Kartläggningen visar att det är en något högre andel som investerat då antalet företag som har ett CRM har ökat från 54,3 procent till 59,1 procent vilket motsvarar 4,8 procents ökning under se senaste 6 månaderna.Antalet anställda säljare i snitt per företag har minskat marginellt med 0,39 procent. Däremot ser vi en större minskning av antalet företag som har säljare anställda, vilket har minskat med 3,1 procent under den senaste 6 månaders perioden.Marknaden är långt ifrån mättad då det fortfarande finns ett stort antal företag med anställda säljare som saknar ett CRM. Förutom nyinvesteringar kan vi förvänta oss ett större antal företag som vill byta system än tidigare. Andelen företag som är missnöjda med sitt nuvarande CRM har ökat från 2,0 till 3,8 procent. Flest nyinvesteringar i CRM planeras av företagen i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg samt i Gävleborgs län.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 10 anställda per arbetsställe
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer