Atea är ledande inom IT-infrastruktur i Malmö, Lund

Enligt 198 IT-chefer på aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe i Malmö, Lund är Atea den ledande leverantören inom IT-infrastruktur. De intar en överlägsen ledning med över 30 procent av rösterna följt av AddPro på andra plats med 14,7 procent. IT-hantverkarna/Dustin kniper tredjeplatsen med 7,4 procent.

IT-cheferna i den tillfrågade målgruppen har bra koll på sina IT-kostnader. En femtedel har redan under januari i år genomfört en analys av företagets IT-kostnader.


Andelen företag som planerar att investera inom IT är lägre jämfört med närliggande geografiska områden som tex Helsingborg, Halmstad och Göteborg. Kartläggningen visar även en tydlig trend att IT-budgetarna är lägre jämfört med andra storstadsregioner. Om man jämför med företag inom samma storlekslass i Norra Stockholm har IT-cheferna dubbelt så mycket pengar att röra sig med där under 2015.
IT-cheferna i Malmö och Lund har 50 procent lägre medel att röra sig med i IT-budgeten för det kommande året. Andelen företag som har en låg budget är mycket stor då 63 procent av de tillfrågade uppger att de har mindre än 50 000 kr för IT-relaterade inköp under 2015.En tredjedel av företagen i målgruppen planerar att genomföra investeringar under de närmaste 12 månaderna. Detta motsvarar 60 av 201 företag.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 20 anställda i Malmö & Lund
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer