Produktionscheferna i Småland tror på ökad omsättning 2015

Trots valutakaos och den globala ekonomins utveckling ser vi en stark uppgång på Stockholmsbörsen som nådde +10,0 procent i slutet på förra veckan. Enligt produktionscheferna i Småland kommer vi även få en bättre utveckling inom verkstadssektorn under det kommande året. 59 procent av de tillfrågade bedömer att verksamheten kommer att öka sin omsättning under 2015 jämfört med verksamhetsåret 2014.

80 procent av Produktionscheferna ser inga hinder för bolagets tillväxt under det kommande året. De övriga 20 procenten som upplever tillväxthinder uppger framför allt den globala ekonomins utveckling som en bromsande faktor. Brist på kvalificerad arbetskraft och konkurrens från utländska aktörer anses även som hinder för företagens möjligheter till expansion.

Det är framförallt verkstäder med export inom Europa som anger den globala ekonomins utveckling som det största tillväxthindret. Maskintillverkarna saknar kvalificerad arbetskraft och legoföretagen anger konkurrens från utländska aktörer som det största bekymret.Optimismen är stor och endast 2 procent av produktionscheferna gör bedömningen att bolaget kommer att minska sin omsättning under 2015.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Per Brahn. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

Målgrupp: Verkstadsindustri i Kalmar, Kronoberg samt Jönköpings län
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer