Atea är ledande inom IT-infrastruktur i Norra Stockholm

200 IT-chefer på aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe i Norra Stockholm har svarat på kartläggande frågor kring företagets IT-drift. Vi har bland annat tagit reda hur stor den totala IT-budgeten är för det kommande året samt vilket område som kommer att utgöra deras största IT-utmaning under 2015.

22,1 procent av de tillfrågade rankar Atea som det ledande företaget inom IT-infrastruktur. Att Dustin rankas som tvåa med 10,5 procent är ett trendbrott och ett tydlig signal på att företaget lyckats med att föra fram sitt budskap om att de kan göra mer än att leverera hårdvara. Enligt dem själva är de Sveriges största leverantör inom IT-infrastruktur och via sina drygt 900 medarbetare omsatte de ca 7,4 miljarder svenska kronor under det förra räkenskapsåret.

Diagrammet visar endast de företag som fått 3 procent eller mer av de tillfrågades röster. IT-Hantverkarna kompletterar Dustin med en lokal närvaro på 39 orter i landet och fick i kartläggningen 1,1 procent.Andelen planerade investeringar i affärssystem har ökat kraftigt under det senaste året och den höga efterfrågan ser ut att hålla i sig under den kommande 12 månaders perioden. Detta område kommer även utgöra den största utmaningen under 2015 för 24 procent av IT-cheferna i norra Stockholm.Den totala IT-budgeten hos de 201 tillfrågade bolagen uppges överstiga 63 miljoner kronor 2015, vilket motsvarar ett genomsnitt på ca 657 000 per företag.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta David Svenneke. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

Målgrupp: Aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer