UPS är ledande inom expresstransporter i Skåne

Konsumenterna kräver allt snabbare leveranser vilket ställer höga krav på intern och extern logistik hos företagen. 38 procent av lagren i Skåne uppger i en kartläggning att de upphandlar expresstransporter av gods idag. En fjärdedel av expresstransporterna sker via flyg och resterande via vägtrafik. Mer än hälften av expressgodsen sker inom landet och en tiondel inom det egna länet. Närapå 40 procent avser expresstransporter utanför landets gränser.

UPS, United Parcel Service är ledande leverantör med 16 procent av företagen i målgruppen som kunder. DHL är den näst största leverantören med 14 procent och Jetpak den tredje största leverantören av expresstransporter som utgår från lagren i Skåne län.

Logistikcheferna räknar totalt upp 22 olika leverantörer inom expresstransporter. Diagrammet visar endast de företag som har 3 procent eller mer av marknaden hos de tillfrågade lagerföretagen i Skåne län. 68 procent av logistikcheferna anser att kvalitet är den viktigaste parametern vid val av leverantör.Företagen som medverkar i kartläggningen uppskattar den totala årskostnaden för transporter till över 278 miljoner svenska kronor. 39 procent av expresstranporterna avser export av gods.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Rasmus Weiåker. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

Målgrupp: Parti & Agenturhandel (lager) SNI 46 i Skåne Län
Intervjuad person: Logistikansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer