DH Solutions är ledande inom IT i Halland

Enligt 156 IT-chefer på aktiebolag med minst 10 anställda i Hallands län är DH Solutions det ledande It-företaget i regionen. I kartläggningen har vi även tagit pulsen på deras intresse av att följa nya trender och utveckling inom IT samt var de planerar att lägga sina resurser under 2014.Vi har kartlagt vilka investeringar som är prioriterade och planerade under det kommande året. Så här planerar de att spendera sina pengar.Det talas mycket om den ”digitala revolutionen” och att konsumenterna är snabba på att nappa på nya trender. Hur intresserade är IT-cheferna är av att följa trender och utveckling inom IT?

61 procent av företagen i målgruppen anlitar en extern partner för IT-drift inom områden som underhåll av server/nätverk, service av hårdvara, eller dylikt. 17 procent kan tänka sig att byta partner.
Målgrupp: Företag med minst 10 anställda i Hallands Län
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer