Externa konferenser ökar kraftigt hos företagen i Gävle & Sandviken

Under de senaste åren har företagen dragit ner på andelen övernattningskonferenser och satsat på internt förlagda endagsmöten vilket medfört att antalet hotellrum som sålts till konferensgäster har rasat i hela landet. Förutom hotellen har även researrangörerna och övriga aktörer som anordnar konferenser fått känna av den minskade efterfrågan.

Under kartläggande intervjuer med övergripande ansvariga på företag i Gävle och Sandviken framgår det att efterfrågan på externa konferenser har ökat med 20 procent under det senaste halvåret. 35 procent av de tillfrågade planerar att genomföra minst en konferens inom de närmaste 6 månaderna.

Mer av häften av de planerade konferenserna kommer att ske i närområdet och 61 procent att konferensen skall innefatta minst 1 övernattning.63 procent av de tillfrågade uppger att de genomför konferenser löpande varav 18 procent att de genomför mer än 4 konferenser per år. Häften av konferenserna har mellan 10-25 deltagare.

Trots att 15 procent av konferenserna som skall genomföras är planerade under våren har hälften av bolagen ännu inte bokat upp någon konferensanläggning.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Minna Norén. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Målgrupp: Aktiebolag med minst 5 anställda i Gävle och Sandviken
Intervjuad person: Övergripande ansvarig/VD


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer