72 procent av fastighetsägarna i Småland har tillgång till fiber

Fastighetsägarna i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län levererar! Under kartläggande intervjuer med fastighetsförvaltare uppger 72 procent av de tillfrågade att de har tillgång till fiber, varav 5 procent via stadsnätet. Denna nivå är inte långt ifrån det mål som angetts i regeringens bredbandsstrategi där man utgår ifrån att alla företag och hushåll i landet skall ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020.

Särskilt förvånande är den höga tillgängligheten då nästan en femtedel av fastigheterna i bestånden hos de intervjuade företagen uppges vara industrifastigheter. Telia är den dominerande leverantören med 40 procent av företagen som kunder inom såväl TV, internet och telefoni.Marknadsledaren Telia erbjuder fastighetsanslutningar där användarna får tillgång till ett lokalt nätverk med bredbandsuppkoppling mot internet samt en plattform för fastighetsstyrning.Huvuddelen av fastighetsägarna är nöjda, men 8 procent av de tillfrågade utrycker brister hos nuvarande leverantör. Missnöjet gäller framför allt för höga kostnader och dålig service. 12 procent uppger att de skulle byta om de fick ett bra erbjudande av en annan leverantör.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Mattias Larsson. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Småland
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer