Office IT-Partner är ledande inom IT-drift i Gävle & Sandviken

Mindre företag upplever ofta svårigheter att få kontroll över underhållskostnaderna för företages IT-miljö. Om IT-kompetens saknas internt läggs driften ut till en extern sammarbetsparter med en affärsmodell för drift av IT-miljöer där man betalar då problem uppstår. Och desto mer problem företaget har, desto mer pengar tjänar leverantören.

I 154 personliga intervjuer med övergripande ansvariga på företag inom Gävle och Sandvikens kommuner framgår det att Office IT-Partner är ledande leverantör av IT-driftstjänster i regionen. 57 procent av de tillfrågade uppger att de anlitar extern partner för IT-drift och av dessa är det 16 procent som samarbetar med Office IT-Partner.

Kartläggningen visar att 86 procent av företagen i Gävle och Sandviken är avtalsbundna och närapå hälften av dessa betalar löpande kostnader när problem uppstår.
57 procent av företagen uppger att de har outsourcat sin IT-drift vilket är högre andel jämfört motsvarande målgrupper i närliggande regioner. I Dalarnas län anlitar 47 procent extern leverantör och i Uppsala 54 procent för sin IT-drift.Diagrammet visar fördelningen av den typ av tjänster som nyttjas.Trots att 86 procent är avtalsbundna betalar nästan hälften av de tillfrågade företagen löpande kostnader för åtgärder vid problem med IT-driften.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Christoffer Kela. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Målgrupp: Aktiebolag med minst 5 anställda i Gävle och Sandviken
Intervjuad person: Övergripande ansvarig/VD


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer